PowerTrader Logo
Strona głównaMożliwości programu PowerTraderPobierzEdukacjaPomoc
Ta strona wymaga Adobe Flash Player.
Pobierz Adobe Flash player

CZĘŚĆ 2 - Analiza wykresu - Świece japońskie


Bez wykresu analiza techniczna byłaby praktycznie bezużyteczna. Dostarcza on nam danych, które potrzebne są do identyfikacji trendów oraz punktów wsparcia i oporu. Na początek zajmiemy się analizą trendu na wykresie. Dla zobrazowania opisywanych narzędzie posłuży nam wykres świecowy. Jak wiadomo oprócz wykresu świecowego istnieją jeszcze takie wykresy jak słupkowy czy też liniowy. Jednak wykres świecowy jest najbardziej szczegółowy z całej trójki. W jego skład wchodzą pojedyncze świece, które przypisane są do określonego interwału czyli przedziału czasowego. Wykres świecowy zbudowany jest z korpusu, którego dolna część prezentuje cenę otwarcia, a górna cenę zamknięcia. Nad i pod korpusem znajdują się cienkie pionowe linie, które wyznaczają jakie maksimum i jakie minimum osiągnął kurs w danym interwale czasowym. Opis ten opisuje świecę wzrostową. Świece te na wykresie są najczęściej wypełnione kolorem białym. W przypadku świec spadkowych sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. Poniższy rysunek obrazuje wygląd obu świec.

Schemat świecy japońskiej

Wykresy świecowe to temat równie obszerny jak analiza techniczna. Świece posiadają również własne formacje, o których piszę w dalszej części artykułu. Teraz warto jeszcze, abyście zapoznali się z pewną grupą charakterystycznych świec. Należy pamiętać, że na wykresie nie spotkamy tylko standardowych, przedstawionych wyżej świec. Są również inne, i co najważniejsze mogą one dostarczać inwestorowi pewnej wiedzy na temat przyszłego zachowania się kursu. Poniższy rynek przedstawia najbardziej charakterystyczne świece.

Rodzaje świec japońskich

Powyższe świece można nazwać również formacjami świecowymi – jednoświecowymi. Formacje świecowe składają się najczęściej z 2 lub 3 świec choć są i takie składające się z kilkunastu. Podstawą analizy wykresu świecowego jest wyszukiwanie odpowiednich formacji. Do poszczególnych formacji świecowej jest przypisane przewidywane zachowanie się kursu instrumentu po jej wystąpieniu. Poszczególne formacje oraz przewidywane scenariusze kursu występujące po nich jak można się domyśleć zostały wypracowane przez japońskich inwestorów na podstawie wieloletniej analizy statystycznej zachowań kursu.

Warto jeszcze wspomnieć, że formacje świecowe dzieli się na słabe oraz mocne. Słabe formacje to takie po których wystąpieniu jest szansa na spełnienie się określonego zachowania kursu, lecz ta szansa nie jest duża. Analogicznie formacja silna to taka po której szansa na spełnienie się określonego scenariusza np. odwrócenia się trendu jest duża.

Poniżej zostały opisane formacje przedstawionen na rysunku powyżej.

Czarne Marubozu to świeca słaba. Spotykana jest w przypadku kontynuacji trendu spadkowego lub w jego odwróceniu. Najczęściej oznacza ona osłabienie podaży na rynku i zwiastuje odwrócenie trendu.

Białe Marubozu jest odwrotnością Czarnego Marubozu. Jest świecą silną i występuje najczęściej przy trendzie wzrostowym. Może oznaczać zarówno jego kontynuację, jak i także odwrócenie.

Marubozu otwarcia i Marubozu zamknięcia to świece, które także powinny być sygnałem do zwrócenia uwagi inwestora. W zależności od sytuacji na rynku mogą one oznaczać odwrócenie trendu bądź jego kontynuację.

Szpulki dają inwestorowi znak, iż rynek jest w danym momencie niezdecydowany. Kolor tych świec nie odgrywa tutaj istotnej roli. Dają one również sygnał, że na rynku może dojść do jakiejś zmiany, lub do pogłębienia już istniejącego trendu.

Parasolki to bardzo ciekawe świece. Najczęściej zapowiadają one zmianę istniejącego trendu.

Ostatnim rodzajem świec są świece doji. Podobnie jak szpulki zwiastują one zmiany na rynku. Dużym plusem jest fakt, iż są one bardzo charakterystyczne i łatwo je rozpoznać na wykresie.

Autorzy: Łukasz Majewski, Maciej Żelazny«Powrót
Copyrights © 2009-2014 Sumito Development Sumito Development Logo