PowerTrader Logo
Strona głównaMożliwości programu PowerTraderPobierzEdukacjaPomoc
Ta strona wymaga Adobe Flash Player.
Pobierz Adobe Flash player

MACD - Moving Average Convergence / Divergence


Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence / Divergence) jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej. Wskaźnik ten jest zbudowany z dwóch linii. Linii MACD wyliczanej jako różnica dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) - wolnej (zwykle 26 dniowej) od szybkiej (zwykle 12 dniowej) oraz z linii sygnału wyliczanej zwykle jako 9 dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) z wartości wskaźnika. Linie te oscylują wokół poziomu 0, zwykle zaznaczanego poziomą linią na wykresie.

Wskaźnik swą popularność zawdzięcza łatwości interpretacji, dużej użyteczności generowanych przez siebie sygnałów oraz możliwości stosowania go zarówno w trendzie bocznym jak i w wyraźnych trendach, czy to wzrostowych, czy to spadkowych. Niestety choć generowane przez wskaźnik sygnały są dość wiarygodne to są często wyraźnie opóźnione co sprawia, że MACD jest szczególnie przydatny przy analizowaniu spółek w dłuższym horyzoncie czasowym.

Istnieją trzy metody interpretacji wskaźnika.

Pierwsza polega na badaniu miejsc przecięć linii sygnału z linią wskaźnika. Jeśli linia wskaźnika przebija od dołu linię sygnału to mamy do czynienia z sygnałem kupna, jeśli natomiast linia wskaźnika przebija linie sygnału od góry to mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży. Sygnały te są generowane dość często i jeśli nie są wykorzystywane razem z innymi narzędziami AT mogą doprowadzić do błędnej interpretacji, dlatego aby je uwiarygodnić przyjmuje się, że sygnał kupna powinien być wygenerowany powyżej poziomu 0, a sygnał sprzedaży poniżej poziomu 0. Dodatkowo można zastosować zasadę, że linia wskaźnika jest (w przypadku sygnału kupna) przynajmniej 3 dni powyżej linii sygnału i dopiero pod koniec 3 dnia jest generowany sygnał kupna. Analogicznie przy sygnale sprzedaży.

Drugi sposób polega na badaniu dywergencji. Gdzie sygnał kupna jest generowany podczas pozytywnej dywergencji, a sygnał sprzedaży występuje podczas negatywnej dywergencji.

Trzecia metoda to sposób mieszany. Czyli sygnał kupna jest generowany podczas trwania pozytywnej dywergencji, gdy linia wskaźnika przebija od dołu linię sygnału, natomiast sygnał sprzedaży jest generowany, gdy podczas trwania negatywnej dywergencji linia wskaźnika przebija od góry linię sygnału.

Sygnały

Wskaźnik MACD można interpretować na wiele sposobów:

Sprawdzanie przecięcia z linią sygnału

 • Sygnał kupna

  Gdy linia wskaźnika przecina od dołu linię sygnału (najlepiej powyżej poziomu 0).

 • Sygnał sprzedaży

  Gdy linia wskaźnika przecina od góry linię sygnału (najlepiej poniżej poziomu 0).

Badanie dywergencji

Metoda mieszana

 • Sygnał kupna

  Podczas pozytywnej dywergencji, gdy linia wskaźnika przecina od dołu linię sygnału (najlepiej powyżej poziomu 0).

 • Sygnał sprzedaży

  Podczas negatywnej dywergencji, gdy linia wskaźnika przecina od góry linię sygnału (najlepiej poniżej poziomu 0).

Kalkulacja

MACD formuła

MACD
- wartość wskaźnika
MACD_S
- wartość linii sygnału dla wskaźnika MACD
EMA
C
- cena zamknięcia waloru
n
1
- parametr wskaźnika, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.
n
2
- parametr wskaźnika, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.
n
s
- parametr linii sygnału, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość linii sygnału.

Domyśla wartość parametrów

n
1
= 12
n
2
= 26
n
s
= 9«Powrót
Copyrights © 2009-2014 Sumito Development Sumito Development Logo